Algemene Voorwaarden

  • Wie zich via de website www.biotechcampusdelftevents.nl voor een evenement aanmeldt, wordt geacht dit bewust te doen.
  • De door DSM gedistribueerde tickets zijn voorzien van een unieke scanbare code. Alleen de houder van het toegangsbewijs die dit als eerste toont bij de entree van het evenement krijgt toegang. DSM mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is.
  • Indien veiligheidsoverwegingen hierom vragen, kan het personaliseren van ieder toegangsbewijs worden verplicht en kan de houder van het toegangsbewijs om identificatie dmv geldig paspoort of rijbewijs worden gevraagd.
  • Houders van ongeldige toegangsbewijzen kan de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
  • DSM heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren;
  • Annuleringen door de houder van het toegangsbewijs kunnen uitsluitend via de knop ‘Annuleren’ op de website kenbaar worden gemaakt.
  • Op het terrein van DSM gelden veiligheidsregels, bij aanvang van het evenement ontvangt u hiervan een folder. Bij niet navolgen van de veiligheidsregels kan de bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden.
  • DSM legt in haar database vast wie de evenementen bezoekt.